głośniki kierunkowe zasada działania

GŁOŚNIKI KIERUNKOWE

ZASADA DZIAŁANIA

RODZAJE  GŁOŚNIKÓW

Źródło dźwięku emituje dźwięk, powodując miejscowe przemieszczenia się do otaczającego środowiska. Amplituda promieniowania dźwięku jest powiązana z objętością powietrza wypartego przez źródło. Przez proste źródła dźwięku takie jak ruchomy tłoka lub membrana, objętość ta jest utworzona przez obszar powierzchni promieniującej wraz ze stopniem jego przemieszczania.
Źródłem dźwięku są zwykle powierzchnie wibrujące, które promieniują energię dźwięku w otaczającym środowisku. Typ pola dźwięku wytwarzanego przez źródło zależy od geometrii źródła, to znaczy kształtu i wymiarów źródła, a także rodzaju struktur otaczających źródło. Poniżej przedstawiono typowe trzy źródła dźwięku.

źródło fali płaskiej (plane wave source)   
plane wave source

Idealnym źródłem fali płaskiej składa się z pulsującej sztywnej powierzchni, która jest nieskończenie cienka i ma nieskończoną długość i szerokość. Powierzchnia promieniuje energię dźwięku na równi z jego przedniej i tylnej strony. Źródło fali płaskiej wytwarza falę, która (w idealnym przypadku) nie wykazuje tłumienia geometrycznego wraz ze wzrostem odległości od źródła. Kąt rozproszenia dźwięku wynosi wtedy 0 stopni.

źródło fali liniowej (line source) 

line source

Idealne źródło fali liniowej to pulsujący cylinder, który jest cienki i ma nieskończoną długość. Cylinder emituje energię dźwięku jednakowo we wszystkich kierunkach promieniowych. Źródło Liniowe produkuje cylindryczne pole dźwiękowe, gdzie poziom ciśnienia akustycznego zmniejsza się o 3 dB wraz z podwojeniem odległości od źródła. Odczuwalne przez ucho ludzkie jako zmniejszenie natężenia dźwięku o połowę następuje przy spadku ciśnienia akustycznego o 10 dBA. Warto pamiętać, że aby skompensować spadek natężenia dźwięku o 3dB należy podwoić moc wzmacniacza który jest źródłem sygnału.  W pewnym przybliżeniu, jako źródło liniowe, możemy użyć wielu źródeł punktowych, takich jak dynamiczne elementy głośnikowe ustawionych w linii

źródło punktowe (point source)

piont sorce

Idealnym źródłem punktowym jest pulsująca kula, która jest nieskończenie mała. Kula jest wielokierunkowa, czyli energia dźwięku emitowana jest w równym stopniu we wszystkich kierunkach. Ze względu na geometryczny tłumienia, poziom ciśnienia akustycznego jest zmniejszony o 6 dB dla każdego podwojenia odległości od źródła. Łatwo więc obliczyć, że poziom ciśnienia generowanego z takiego źródła maleje o 12 dB już na 4 m od głośnika, a co za tym idzie, słyszymy dźwięk ponad 50% ciszej niż w odległości 1m od głośnika. Efektem jest to, że blisko głośników dźwięk jest ogłuszający, a kilkanaście metrów dalej praktycznie nie słyszalny. Jeszcze jeden problem, jaki wiąże się z zastosowaniem głośników punktowych wiąże się z wielością dźwięków odbitych, co często się zdarza w pomieszczeniach o dużym czasie pogłosu. Efekt jest taki, że hałas powstały z dźwięków odbitych, wracających do ucha słuchacza w różnym czasie jest tak duży, ze zaburza czytelność dźwięku bezpośredniego. Z taką sytuacją mamy często do czynienia w kościołach, halach sportowych, czy muzeach.

Głośniki kierunkowe PANPHONICS  jako źródła fali płaskiej są więc idealnym rozwiązaniem do przestrzeni pogłosowych i wszędzie tam, gdzie dźwięk musi być słyszalny w małych obszarach, ale także tam, gdzie chcemy utworzyć korytarze dźwiękowe w których na dużej odległości, natężenie dźwięku jet równomierne.

W wielu aplikacjach, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wymagane jest nagłośnienie w konkretnych, wydzielonych miejscach bez zakłócania przestrzeni które nie są objęte nagłośnieniem. Dzieje się tak np. w muzeach, gdzie informacja dźwiękowa powinna być skupiona i dotyczy małej przestrzeni związanej z konkretnym eksponatem. Następna przestrzeń związana z innym już przekazem może znajdować się tuż obok i oba przekazy muszą być jednakowo słyszalne jak i zrozumiałe. Nie mogą  sobie wzajemnie  przeszkadzać ani zwiększać hałasu otoczenia który powinien być z uwagi na specyfikę miejsca jak najmniejszy. Standardowe głośniki punktowe, czy nawet liniowe nie są w stanie sprostać temu zadaniu z uwagi na dużą ilość dźwięków odbitych, które towarzyszą takiemu sposobowi propagacji akustycznej. W przestrzeniach mocno odbijających dźwięk, a z takimi mamy właśnie do czynienia w muzeach, bankach i innych obiektach użyteczności publicznej, powinniśmy zastosować nagłośnienie oparte o źródła jak najmniej punktowe. Ilość przypadkowych dźwięków jest wtedy zminimalizowana i znacznie powiększa się zrozumiałość przekazu propagowanego przez głośniki. Zgodnie z powyższym rysunkiem, nie będą się więc do takich celów nadawały głośniki punktowe, a tylko w przypadkach pomieszczeń mało pogłosowych, możemy zastosować głośniki liniowe.

„AMBIENT NOISE CONTROL”

Wzmacniacze dedykowane do zasilania głośników kierunkowych PANPHONICS   wyposażone mogą być w unikatowy system automatycznej regulacji głośności w zależności od hałasu otoczenia. Często spotykamy się ze zjawiskiem, kiedy hałas w środowisku w którym pracują głośniki, jest bardzo zmienny. W marketach, sklepach, na wystawach itp. hałas ten może różnić się o 15-20 dB co niesie za sobą konieczność regulacji stałej regulacji poziomu głośności, aby w momencie kiedy hałas jest minimalny, nagłośnienie nie było zbyt wysokie, przez co może być uciążliwe, a w momencie największego hałasu, nawet dobrze wyregulowane nagłośnienie może być nie czytelne. Wzmacniacze AA-160e wyposażone są w mikrofon pomiarowy, który non-stop mierzy poziom hałasu i reguluje poziom wzmocnienia tak, aby zadana różnica natężenia dźwięku i hałasu była stała. Sam proces regulacji nie wymaga żadnej wiedzy akustycznej i trwa ok. 3 sekund.

Back to top