Pomiary Akustyczne

POMIARY AKUSTYCZNE

Wykonujemy pomiary akustyczne istniejących obiektów, oraz doradzamy dobór materiałów akustycznych na poziomie projektowania i przygotowania projektowego. Do pomiarów używamy urządzeń Grass, Bruel&Kjaer, Svantek

Zapraszamy do współpracy biura projektowe i inwestorów indywidualnych, szczególnie w zakresie:

  • określania poziomów hałasu w pomieszczeniach i środowisku
  • pomiarów czasu pogłosu
  • akustyki pomieszczeń i ochrony przed hałasem
  • Pomiarów izolacyjności akustycznej przegród i pomieszczeń.
  • pomiarów współczynnika zrozumiałości mowy
  • pomiarów izolacyjności kabin audiometrycznych i dźwiękochłonnych kabin przemysłowych w warunkach naturalnych
  • i wielu innych

    Nasi specjaliści pomogą Państwu dobrać sprzęt na miarę Państwa potrzeb i oczekiwań
Back to top